Kouč Janíčková

Jmenuji se Eva Janíčková a smyslem mé práce je rozvoj osobního potenciálu člověka, tedy posílení jeho kompetencí a dovednosti sebereflexe, což se následně projeví i v širším kontextu – vztahovém, pracovním, firemním. Zaměřuji se zejména na oblast lidských zdrojů – koučování.

Jsem zkušený profesionál v oblasti osobnostního rozvoje a vztahové problematiky.

Věnuji se koučování a supervizi (individuální i pro pracovní týmy), lektorování (vedu odborné semináře se zaměřením na komunikaci s klienty, koučování a individuální rozvoj), dále krizové intervenci, mediaci/facilitaci a psychoterapii (individuální, párové, rodinné).

Nabídku služeb a možností spolupráce naleznete zde.

Máte-li zájem o mé služby, neváhejte mě kontaktovat, abychom dohodli formu spolupráce a termín osobního setkání podle Vašich potřeb.

Nabízím

Nabízím vám spolupráci jako:

koučka | terapeutka | supervizorka | mediátorka/facilitátorka | lektorka

Nabízím firmám i jednotlivcům spolupráci v těchto oblastech:

 • individuální a týmová supervize
 • supervize během/jako součást rozhovoru s klientem
 • facilitace (případové konference, skupinové akce, jednání apod.)/příprava na vyjednávání
 • psychoterapie individuální, párová i rodinná
 • life koučink
 • individuální profesní a rozvojový koučink
 • kurzy zaměřené na seberozvoj, koučink, komunikaci s klienty

Konzultace je možné realizovat osobně, ale také prostřednictvím online aplikací (dle sazeb uvedených v ceníku).

Máte-li zájem o mé služby, neváhejte mě kontaktovat, abychom dohodli formu spolupráce a termín osobního setkání podle Vašich potřeb.

O mně

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Další akreditované vzdělání jsem absolvovala formou praktických výcviků zaměřených na psychoterapii, mediaci, koučování, přičemž jsem současně spolupracovala se společností Psychoprofi.

Působila jsem také v oblasti obchodu a marketingu jako obchodní zástupce a merchandiser, nyní se věnuji realitní činnosti ve společnosti Broker Consulting.

V letech 2006 až 2020 jsem se věnovala sociální práci s ohroženými rodinami, včetně náhradní rodinné péče, v rámci neziskových organizací. Pracovala jsem jako vedoucí brněnské Pobočky Fondu ohrožených dětí a byla jsem členkou komise pro sociálně-právní ochranu dětí na Magistrátu města Brna.

V oblasti školství jsem externě vyučovala na Vyšší odborné škole sociální v Brně, hostovala na JAMU a také lektorovala vzdělávání učitelů a školních inspektorů. Nyní působím na Magistrátu města Brna jako metodik pro spolupráci s rodinou.

Od roku 2016 pracuji pro Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) a od roku 2020 na Ministerstvu pro místní rozvoj jako mediátor/facilitátor a interní konzultant. Spolupracovala jsem také s Univerzitou Palackého v Olomouci jako odborný konzultant.

Věnuji se také soukromé praxiwww.koucjanickova.cz – se zaměřením na koučování, supervizi, lektorování a poradenství (mediace/facilitace, krizová intervence, psychoterapie). Ve svém působení se specializuji na osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti a na vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu. Spolupracuji se společností Dalet jako lektor akreditovaného kurzu/výcviku Umění dialogu.

Účastním se odborných zahraničních workshopů a také projektů v rámci mezinárodní spolupráce – Švýcarsko (včetně stáže a setkání se zástupci OSN a Mezinárodního institutu práv dítěte), Norsko – Island – Lichtenštejnsko a Německo (Cochemská praxe).  Jsem spoluautorkou publikací „Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami”, „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” a metodiky “Multidisciplinární specialista“.

Přehled absolvovaného vzdělání a publikace, na kterých jsem se autorsky podílela.

Studium

 • Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, titul Mgr.
 • Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, UTB ve Zlíně, Doplňující pedagogické studium
 • Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati Zlín, titul Bc.

Kurzy a výcviky

 • Sociálně-psychologický výcvik; Psýché Praha (40 hod.)
 • Systemický přístup k práci s krizí; Gaudia Praha (100 hod.)
 • Řešení konfliktu technikou mediace; Asociace mediátorů ČR (100 hod.)
 • Systemická práce s párem a rodinou; ISZ Praha (200 hod.)
 • Na řešení orientovaná terapie a poradenství – komplexní psychoterapeutický výcvik; Dalet Olomouc (710 hod.- výcvik schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví)
 • Výcvik koučování ACP; Systemický institut, ČAKO (90 hod.)
 • Systemické koučování; NLP – Centrum systemiky (2 moduly/ NLP Premier Practitioner – zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování)
 • Systemický přístup v pomáhajících profesích; Systemický institut, Asociace koučů (800 hod.)

Workshopy a stáže

 • supervize zaměřená na řešení v praxi s Benem Furmanem, MD, (Helsinki Brief Therapy Institute)
 • workshop “Reteaming – úvod do koučování zaměřeného na řešení” (B. Furman, M.D., LTI, Finsko)
 • stáž v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce, výstupem studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska „Participace a nové přístupy při práci s ohroženými rodinami“ (ISBN 978-80-905598-1-3)
 • spolupráce ČR-Island-Lichtenštejnsko-Norsko, výstupem studie „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” (ISBN 978-80-905598-3-7)
 • spolupráce v projektu německo-české spolupráce – Cochemská praxe, výstupem metodika “Multidisciplinární specialista” a “Zavádění interdisciplinární spolupráce
 • workshop “Rodinná terapie jako dialogický tanec” (Jaakko Seikkula, Ph.D., Finsko)
 • workshop “Systemická práce s dětmi a dospívajícími” (Dr. Ferdinand Wolf, Rakousko)
 • workshop “Zázraky v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími“ (B. Furman, M.D. – LTI, Finsko)
 • workshop “Eriksonovská hypnoterapie při práci s traumatem v klinické psychologii” (Robert McNeilly, MBBS – Austrálie)
 • workshop “Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, Terapeutická exelence – mimořádné výsledky v běžné terapeutické praxi” (S. D. Miller, Ph.D., USA)
 • workshop “Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích” (Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D., Mexiko)

Ceník

Kouč Janíčková – ceník služeb

Psychoterapie
- Individuální1200 Kč / hod.
- Párová/Rodinná1500 Kč / hod.
Supervize
- Individuální1200 Kč / hod.
- Týmová1500 Kč / hod.
Mediace / Facilitace1500 Kč / hod.
Koučování
- Individuální2400 Kč / hod.
- Týmové4800 Kč / hod.
Lektorování1800 Kč / hod.

Konzultační hodiny jsou dle domluvy, objednání termínu je možné telefonicky nebo e-mailem.

Těším se na setkání s Vámi.

Kontakt

Mgr. Eva Janíčková - kontakt

Můžete mě kontaktovat také prostřednictvím online aplikací Skype, Zoom, WhatApp, FaceTime, Messenger.

Konzultační hodiny jsou dle domluvy, objednání termínu je možné telefonicky
nebo e-mailem.

Těším se na setkání s Vámi.

Fakturační údaje:

IČ: 49132679

Slovácká 2728/26, 690 02 Břeclav

Č. ú.: 3248494001/5500