Kouč Janíčková

Jmenuji se Eva Janíčková a smyslem mé práce je rozvoj osobního potenciálu člověka, tedy posílení jeho kompetencí a dovednosti sebereflexe, což se následně projeví i v širším kontextu – vztahovém, pracovním, firemním. Zaměřuji se zejména na oblast lidských zdrojů – koučování.

Jsem zkušený profesionál v oblasti osobnostního rozvoje a vztahové problematiky.

Věnuji se koučování a supervizi (individuální i pro pracovní týmy), lektorování (vedu odborné semináře se zaměřením na komunikaci s klienty, koučování a individuální rozvoj), dále krizové intervenci, mediaci/facilitaci a psychoterapii (individuální, párové, rodinné).

Nabídku služeb a možností spolupráce naleznete zde.

Máte-li zájem o mé služby, neváhejte mě kontaktovat, abychom dohodli formu spolupráce a termín osobního setkání podle Vašich potřeb.

Nabízím

Nabízím vám spolupráci jako:

koučka | terapeutka | supervizorka | mediátorka/facilitátorka | lektorka

Nabízím firmám i jednotlivcům spolupráci v těchto oblastech:

 • individuální a týmová supervize
 • supervize během/jako součást rozhovoru s klientem
 • facilitace (případové konference, skupinové akce, jednání apod.)/příprava na vyjednávání
 • psychoterapie individuální, párová i rodinná
 • life koučink
 • individuální profesní a rozvojový koučink
 • kurzy zaměřené na seberozvoj, koučink, komunikaci s klienty

Konzultace je možné realizovat osobně, ale také prostřednictvím online aplikací (dle sazeb uvedených v ceníku).

Máte-li zájem o mé služby, neváhejte mě kontaktovat, abychom dohodli formu spolupráce a termín osobního setkání podle Vašich potřeb.

O mně

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Další akreditované vzdělání jsem absolvovala formou praktických výcviků zaměřených na psychoterapii, mediaci, koučování, přičemž jsem současně spolupracovala se společností Psychoprofi.

Působila jsem v oblasti obchodu a marketingu jako obchodní zástupce a merchandiser, také se věnuji realitní činnosti.

V letech 2006 až 2020 jsem se věnovala sociální práci s ohroženými rodinami, včetně náhradní rodinné péče, v rámci neziskových organizací, dále jsem realizovala facilitace případových konferencí OSPOD. Pracovala jsem jako vedoucí brněnské Pobočky Fondu ohrožených dětí a byla jsem členkou komise pro sociálně-právní ochranu dětí na Magistrátu města Brna. V současné době spolupracuji s Centrem sociálních služeb Praha jako supervizor a odborný konzultant.

V oblasti školství jsem externě vyučovala na gymnáziu a Vyšší odborné škole sociální v Brně, hostovala na JAMU a lektorovala vzdělávání učitelů a školních inspektorů, realizovala supervize kariérových poradců a nyní působím na Magistrátu města Brna jako metodik pro spolupráci s rodinou.

V letech 2016 až 2021 jsem pracovala pro Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) a na Ministerstvu pro místní rozvoj jako mediátor/facilitátor a interní konzultant. Spolupracovala jsem také s Univerzitou Palackého v Olomouci jako odborný konzultant. Aktuálně působím jako facilitátor a odborný konzultant v Pražském inovačním institutu (Magistrát hlavního města Prahy) a v Participation factory.

Věnuji se také soukromé praxiwww.koucjanickova.cz – se zaměřením na koučování, supervizi, lektorování a poradenství (mediace/facilitace, krizová intervence, psychoterapie). Ve svém působení se specializuji na lidské zdroje, osobnostní a týmový rozvoj, komunikační dovednosti a na vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu. Spolupracuji se společností Dalet jako lektor a spolutvůrce akreditovaného kurzu/výcviku Umění dialogu, s Centrem systemiky jako tvůrce a lektor kurzu Diverzita v komunikaci a se Systemickým institutem jako externí lektor výcviků.

Účastnila jsem se odborných zahraničních workshopů a také projektů v rámci mezinárodní spolupráce – Švýcarsko (včetně stáže a setkání se zástupci OSN a Mezinárodního institutu práv dítěte), Norsko – Island – Lichtenštejnsko a Německo (Cochemská praxe). Jsem spoluautorkou publikací „Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami“, „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech“ a metodiky „Multidisciplinární specialista“.

Přehled absolvovaného vzdělání a publikace, na kterých jsem se autorsky podílela.

Studium

 • Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, titul Mgr.
 • Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, UTB ve Zlíně, Doplňující pedagogické studium
 • Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati Zlín, titul Bc.

Kurzy a výcviky

 • Sociálně-psychologický výcvik; Psýché Praha (40 hod.)
 • Systemický přístup k práci s krizí; Gaudia Praha (100 hod.)
 • Řešení konfliktu technikou mediace; Asociace mediátorů ČR (100 hod.)
 • Systemická práce s párem a rodinou; ISZ Praha (200 hod.)
 • Na řešení orientovaná terapie a poradenství – komplexní psychoterapeutický výcvik; Dalet Olomouc (710 hod.- výcvik schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví)
 • Výcvik koučování ACP; Systemický institut, ČAKO (90 hod.)
 • Systemické koučování; NLP – Centrum systemiky (NLP Premier Practitioner Certification – zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování – NLP Praktictitioner Certification a NLP New Code Practitioner Certification; NLP Organic Hypnosis Certification)
 • Systemický přístup v pomáhajících profesích; Systemický institut, Asociace koučů (800 hod.)

Workshopy a stáže

 • supervize zaměřená na řešení v praxi s Benem Furmanem, MD, (Helsinki Brief Therapy Institute)
 • workshop „Reteaming – úvod do koučování zaměřeného na řešení“ (B. Furman, M.D., LTI, Finsko)
 • stáž v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce, výstupem studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska „Participace a nové přístupy při práci s ohroženými rodinami“ (ISBN 978-80-905598-1-3)
 • spolupráce ČR-Island-Lichtenštejnsko-Norsko, výstupem studie „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” (ISBN 978-80-905598-3-7)
 • spolupráce v projektu německo-české spolupráce – Cochemská praxe, výstupem metodika „Multidisciplinární specialista“ a „Zavádění interdisciplinární spolupráce
 • workshop „Rodinná terapie jako dialogický tanec“ (Jaakko Seikkula, Ph.D., Finsko)
 • workshop „Systemická práce s dětmi a dospívajícími“ (Dr. Ferdinand Wolf, Rakousko)
 • workshop „Zázraky v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími“ (B. Furman, M.D. – LTI, Finsko)
 • workshop „Eriksonovská hypnoterapie při práci s traumatem v klinické psychologii“ (Robert McNeilly, MBBS – Austrálie)
 • workshop „Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, Terapeutická exelence – mimořádné výsledky v běžné terapeutické praxi“ (S. D. Miller, Ph.D., USA)
 • workshop „Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích“ (Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D., Mexiko)

Ceník

Kouč Janíčková – ceník služeb

Psychoterapie
- Individuální1500 Kč / hod.
- Párová/Rodinná1800 Kč / hod.
Supervize
- Individuální1500 Kč / hod.
- Týmová1800 Kč / hod.
Mediace / Facilitace1800 Kč / hod.
Koučování
- Individuální3000 Kč / hod.
- Týmové4800 Kč / hod.
Lektorování2400 Kč / hod.

Konzultační hodiny jsou dle domluvy, objednání termínu je možné telefonicky nebo e-mailem.

Těším se na setkání s Vámi.

Kontakt

Mgr. Eva Janíčková - kontakt

Můžete mě kontaktovat také prostřednictvím online aplikací Skype, Zoom, WhatApp, FaceTime, Messenger.

Konzultační hodiny jsou dle domluvy, objednání termínu je možné telefonicky
nebo e-mailem.

Těším se na setkání s Vámi.

Fakturační údaje:

IČ: 49132679

Slovácká 2728/26, 690 02 Břeclav

Č. ú.: 3248494001/5500

Jsem tu pro vás i v Praze

Své služby nově nabízím nejen v Brně, ale také v Praze na adrese Prvního pluku 12A, Praha - Karlín.

Těším se na setkání s vámi vždy po předchozí domluvě ;-)

Eva Janíčková